After-Sales Policy


1 Mål
 
For at opfylde betingelserne og standarderne for virksomhedens eftersalgsservice i udlandet, såsom G. returnering og reparationer, og for at forbedre kvaliteten af kundeservice.
 
2.1 Anvendelsesområde
 
Politikken sikrer, at EU-kunder kan anmode om tjenester som returnering, ombytning, reparation osv. efter at have købt vores produkter fra vores officielle onlinebutik og vores officielle autoriserede agenter/distributører.
 
2.2 Definitioner
 
I denne politik henviser "Dreame-teknologi" eller "Dreame" til Dreame Technology (Suzhou) Co., Ltd. og dets tilknyttede filialer, i det følgende benævnt "os" eller "vi". "Du" henviser til den slutbruger, der køber de produkter, der henvises til i afsnit 2,3 i denne politik, og omfatter ikke forhandlere eller forhandlere, der køber produkter til videresalg.
 
2.3 Gældende produkter
 
Denne politik gælder for støvsugere og robotstøvsugere, der sælges på vores officielle online butikker (herunder vores officielle websted, Indiegogo, Amazon og AliExpress).
 
3 Returnering og tilbagebetaling
 
For produkter købt på Indiegogos og Dreames officielle websteder kan køberen returnere produktet inden for 14 kalenderdage fra købsdatoen på gyldige salgskvitteringer, kvitteringer eller fakturaer eller fra leveringsdatoen (hvis leveringsdatoen er senere end købsdatoen) uden at give nogen grund anmode om retur- og refunderingstjeneste og er ansvarlig for returforsendelsesomkostningerne.
 
For produkter købt på Indiegogos og Dreames officielle websteder kan køberen kontakte kundeservice inden for 14 kalenderdage fra købsdatoen med gyldige kvitteringer, kvitteringer eller fakturaer eller efter leveringsdatoen (hvis leveringsdatoen er senere end købsdatoen). Kontakt Dreame-teamet og anmod om retur- og refunderingstjeneste på grund af produktkvalitetsproblemer. Vi vil være ansvarlige for returforsendelsesomkostningerne. En fuld tilbagebetaling vil blive foretaget til den oprindelige betalingskonto inden for 14 kalenderdage efter modtagelsen af den returnerede vare.
 
For produkter købt fra Amazon og AliExpress henvises til platformens returnerings- og tilbagebetalingspolitik. For flere detaljer kan køberen kontakte sælgeren for at bekræfte de specifikke betingelser.
 
For produkter købt fra en anden butik end vores officielle online butik, bedes køberen kontakte sælgeren for at bekræfte returnerings- og tilbagebetalingspolitikken.
 
3.1 Bemærkninger om returnering
 
1) Når du anmoder om retur- og tilbagebetalingstjenesten, bedes du angive et gyldigt bevis for køb, kvittering eller faktura. Derudover skal produktets originale emballage og alt tilbehør og gaver returneres sammen.
 
2) Returvarerne skal være emballeret i god stand, og etiketterne og de forskellige mærkninger på returvarerne og tilbehøret skal stadig være intakte og ikke vise tegn på manipulation eller slitage. Hvis der er nogen gaver, bedes du returnere dem med varerne.
 
3) Når du returnerer varerne, bedes du returnere de komplette varer (herunder den originale emballage, alt tilbehør og gaver) med et gyldigt bevis for køb, kvittering eller faktura. Den respektive betalingsmodtager er ansvarlig for tilbagebetalingen.
 
4) Hvis du returnerer produktet, skal du sende det til den angivne adresse, og du skal betale forsendelsesomkostningerne på forhånd.
 
5)Uautoriseret returnering eller kontant ved levering uden sælgers samtykke vil blive afvist.
 
6)Hvis det returnerede produkt er købt sammen med andre produkter for at opnå rabat, vil den tilsvarende rabat blive fratrukket eller tilbagekaldt af os ved tilbagebetaling.
 
3.2 Retur- og tilbagebetalingstjenesten vil ikke være dækket under følgende omstændigheder:
 
1)Gyldigt købsbevis, kvitteringer eller fakturaer er ikke fremvist eller viser tegn på manipulation eller ændring.
 
2)Retur- og tilbagebetalingstjeneste anmodes uden kvalitetsproblemer eller relevant returårsag mere end 14 kalenderdage fra købsdatoen på gyldige salgskvitteringer, kvitteringer eller fakturaer eller leveringsdatoen.
 
3)Returvarer, emballage, tilbehør, gaver og brugsanvisninger er ikke intakte.
 
4)Eventuelle fejl eller skader på produktet forårsaget af menneskelige fejl, eller kvalitetsproblemer forårsaget af uautoriseret ændring, forkert installation og forkert brug eller drift, der ikke er i overensstemmelse med instruktionerne i officielle vejledninger eller manualer.
 
5)Efter bekræftelse af retur- og tilbagebetalingstjeneste, vil relaterede varer ikke blive afsendt inden for 14 kalenderdage.
 
4 Ombytning
 
For produkter købt på Indiegogos og Dreames officielle websteder kan køberen kontakte kundeservice inden for 30 kalenderdage fra købsdatoen med gyldige kvitteringer, kvitteringer eller fakturaer eller efter leveringsdatoen (hvis leveringsdatoen er senere end købsdatoen). Kontakt Dreame-teamet og anmod om ombytning, hvis produktet har kvalitetsproblemer. Vi afholder forsendelsesomkostningerne.
 
For produkter købt fra Amazon og AliExpress henvises til platformens politikker. For flere detaljer kan køberen kontakte sælgeren for at bekræfte de specifikke betingelser.
 
For produkter købt fra en anden butik end vores officielle online butik, bedes du kontakte sælgeren for at bekræfte ombytningsbetingelserne.
 
4.1 Bemærkninger til ombytninger
 
1)Når du anmoder om ombytning, bedes du vedlægge et gyldigt bevis for køb, kvittering eller faktura.
 
2)Returvarerne skal være emballeret i god stand, og etiketterne og de forskellige identifikationer af de returnerede varer og tilbehør skal stadig være intakte og ikke vise tegn på manipulation eller slitage.
 
3)Når du returnerer varerne til ombytning, bedes du returnere de komplette varer (inklusive den originale emballage, alt tilbehør) med et gyldigt bevis for køb, kvittering eller faktura. Efter kontrol og bekræftelse vil du modtage et nyt produkt af samme model og specifikation.
 
4.2 Ombytning accepteres ikke under følgende omstændigheder:
 
1)Gyldigt købsbevis, kvitteringer eller fakturaer er ikke fremvist eller viser tegn på manipulation eller ændring.
 
2)Anmodning om ombytning fremsættes mere end 30 kalenderdage efter købsdatoen på gyldigt købsbevis, kvittering eller faktura eller leveringsdato.
 
3)De varer, der returneres til udskiftning, den ydre emballage, tilbehør og brugsanvisninger er ikke intakte.
 
4)De varer, der returneres for ombytning, har ingen kvalitetsproblemer, efter at alle relevante prøver er udført.
 
5)Efter at have udført alle rimelige test, fastslås det, at fejlene eller skaden er forårsaget af menneskelige fejl, eller der er kvalitetsproblemer forårsaget af uautoriserede ændringer, forkert installation og forkert brug eller drift ikke i overensstemmelse med de instruktioner eller manualer, der er leveret.
 
6)Efter bekræftelse af ombytning, vil de tilsvarende varer ikke blive afsendt inden for 14 kalenderdage.
 
5 Gratis reparationsservice
 
Hvis produktet har kvalitetsproblemer inden for garantiperioden, kan du kontakte kundeservice. Når kvalitetsproblemet er verificeret, kan du ansøge om gratis reparationsservice.
 
Garantiperiode
Produkt
Hovedkomponenter
Garantiperiode
Støvsuger
Hovedhus (støvbeholder, hovedindsugningsport, hovedenhed, metalrør, adapter, adapterplade, skærm, vandtank)
2 år
Motor (hovedhusmotor, børstemotor til fjernelse af mider og børstemotor med flere overflader)
2 år
Batteri (AA/AAA-batterier undtaget)
1 år
Forbrugsstoffer (HEPA-patron med filtermåtter, klude, børstehoved, fladsugning, slange, adaptere)
Nej
Støvsugerrobot
Hovedenhed (hovedkontrolpanel, kamera, skovlhjul, ventilator, sensor, støvboks, vandtank, ladestation)
2 år
Batteri (AA/AAA-batterier undtaget)
1 år
Tilbehør til forbrugsvarer (støvboksfilter, klude, sidebørster, hovedbørste, hovedbørstedæksel)
Nej
Våd/tør-støvsugerserie
Hovedkarosseri (inklusive rentvandstank, brugtvandstank, LED-skærm, knapper, hovedkredskort, vandpumpeenhed, højttaler, håndtag, strømadapter) og ladestation
2 år
Motor (inkl. motor i hovedkarosseri, børstemotor)
2 år
batteripakke
1 år
Rullebørste
3 måneder
Forbrugsvarer (herunder filter, rengøringsmiddel, rengøringsbørste)
INGEN GARANTI
Hårtørrerserien
Hovedprodukt
2 år
Bemærk: Farvet emballage, indre skum, papirkort, brugsanvisninger, vandtankfiltre, ekspansionsskruer, mærkater, rengøringsudstyr og andre forbrugsstoffer er ikke dækket af garantien.
 
6 Definition af garantiperioden
 
1)Garantien begynder på købsdatoen på gyldige salgskvitteringer, kvitteringer eller fakturaer eller på leveringsdatoen (hvis leveringsdatoen er senere end købsdatoen).
 
2)Hvis det gyldige købs-, kvitterings- eller fakturabevis mistes, starter garantiperioden fra tre måneder fra fremstillingsdatoen på produktets nederste navneskilt.
 
3)Efter brug af udskiftningstjeneste begynder garantiperioden fra datoen for ombytningen. Gyldig dokumentation for ombytning er påkrævet.
 
4)Reparerede eller erstattede dele har enten en garanti på tre måneder fra den dato, hvor reparationen eller udskiftningen fandt sted, eller indtil slutningen af det oprindelige produkts garantiperiode, afhængig af hvilken af de to der varer længst.
 
7 Vores støvsugere og støvsugerrobotter er udviklet og konstrueret til almindelige husholdningsformål. Hvis produktet anvendes i et ikke-hjemmemiljø, er garantiperioden for hoveddelen tre måneder.
 
Garantien dækker ikke følgende tilfælde.
 
1)Brug af et rengøringsmiddel, der ikke overholder anvendelsesformålet som angivet i brugervejledningen.
 
2)Brug af et produkt til at rense hvid aske, sand, støv og andet affald, der ikke er husholdningsaffald.
 
3)Brug af et produkt til dekoration, udsmykning eller rengøring i et kommercielt miljø.
 
4)Brug af et produkt til rengøring i et miljø med specielle adsorptionskemikalier, metal eller andre mikropartikler.
 
5)Brug af et produkt i et miljø med ætsende genstande.
 
6)Tilbehør og andet forbrugsrelateret tilbehør, såsom patroner og børstehoveder, medmindre de er beskadiget på grund af produktionsfejl.
 
7)Normal produktbrug, slitage og beskadigelse af dekorativt tilbehør.
 
8)Det produkt, du har købt, er en prototype, hvis model eller SN ikke overholder SN-kodningsreglen for en helt ny komplet maskine.
 
8 Betalt reparationsservice
 
8.1 Den gratis reparationsservice er ikke gældende under følgende omstændigheder, men du kan vælge den betalte reparationsservice:
 
1)Produkter købt hos uautoriserede forhandlere eller sælgere.
 
2)Skader forårsaget af forkert brug, vedligeholdelse og opbevaring.
 
3)Produkter og tilbehør er defekte efter garantiperiodens udløb.
 
4)Produkter beskadiget af forkert demontering af kunden eller uautoriserede tredjeparter.
 
5)Produkter beskadiget på grund af force majeure såsom en naturkatastrofe beskadiget.
 
6)Produkter, der er beskadiget ved uheld eller menneskeskabte årsager (herunder, men ikke begrænset til, driftsfejl, væskeindtrængen, fejlagtige reparationer/ændringer, ridser, stød under transport eller transport, forkert spænding osv.).
 
7)Efter bekræftelse af reparationsservice fra et autoriseret kundeservicecenter eller forhandler, sendes de tilsvarende varer ikke inden for 14 kalenderdage.
 
8.2 Relevante omkostninger
 
1)Ved modtagelse af det defekte produkt, som kunden har sendt ind, vil Dreame-reparationscentret eller dets autoriserede værksted inspicere produktet for at afgøre, om det er omfattet af garantien. Hvis produktets kvalitetsfejl er dækket af garantien, dækker vi inspektionsgebyret, materialeomkostningerne, lønomkostningerne og forsendelsesomkostningerne.
 
2)For produkter, der er beskadiget på grund af menneskelige årsager eller produkter, der er uden for garantien, skal køberen bære reparationsgebyret, erstatningsdelomkostningerne og forsendelsesomkostningerne.
 
3)Hvis du annullerer reparationsservicen for produkter, der er beskadiget på grund af menneskelige årsager eller produkter, der ikke er omfattet af garantien, skal du betale forsendelsesomkostningerne for returrejsen.
 
9 Betingelser for eftersalgsservice for tilbehør
 
Du kan anmode om ombytning for tilbehør til Dreame-produkter købt hos Dreames kundeserviceteam inden for 7 kalenderdage efter modtagelsen, hvis der konstateres uoverensstemmelser, beskadigede eller manglende produkter og kvalitetsfejl forårsaget af ikke-kunstige faktorer, og passende dokumentation kan tilvejebringes. Efter bekræftelse vil ombytningen blive foretaget. Ellers vil det blive taget som din bekræftelse på, at produktet ikke er beskadiget eller mangler og er i god stand.
 
10 Begrænsning af krav og ansvar
 
Der kan ikke rejses krav eller søgsmålsgrund mod Dreame for overtrædelse af denne politik eller de heri indeholdte transaktioner, hvis årsagen til søgsmålet eller kravet overstiger den etårige periode. Vores maksimale ansvar må under ingen omstændigheder overstige den købspris, du har betalt for produktet.
 
11 Andre bemærkninger
 
1)Med undtagelse af særlige krav, bedes du ikke returnere alvorligt beskadigede batterier med problemer såsom beskadigede battericeller, hævede celler eller væskelækage. Hvis de allerede er blevet sendt ind, vil vi kassere dem.
 
2)Kun produkter, der er købt hos Dreame eller vores autoriserede forhandlere, er berettiget til den eftersalgsservice, der leveres i henhold til denne politik.
 
3)På grund af forskelle i produktversioner understøtter Dreames produkter ikke international garantitjeneste. Kundeservice for produkter købt hos Dreame-forhandlere leveres af de respektive forhandlere. Kundeservice for produkter købt hos Dreame leveres af Dreames kundeservice.
 
4)Hvis modtagerens adresse, som kunden har oplyst, er forkert, eller modtageren nægter at modtage varerne, bærer kunden den deraf følgende skade.
 
5)I tilfælde af manglende levering eller returnering efter afslag, vil vi opbevare varerne for dig. Lageromkostningerne og eventuelle andre omkostninger skal afholdes af dig. Hvis varerne ikke anvendes i mere end 30 kalenderdage, har Dreames reparationscenter endelig ret til at få udleveret dem.
 
6)Før du sender produktet til vedligeholdelse, skal du omhyggeligt håndtere de karakteristiske genstande og dekorationer (herunder, men ikke begrænset til, dekorative klistermærker, UAS-klistermærker, stænk af maling osv.), der er knyttet til det oprindelige produkt. Dreames reparationscenter vil ikke blive holdt ansvarlig for eventuelle skader eller tab af disse karakteristiske genstande og dekorationer.
 
7)For at beskytte dine rettigheder og interesser bedes du efter modtagelse af det købte produkt kontrollere, om det er i god stand (om der er nogen skade på grund af transport eller andre årsager). Hvis den ydre pakke er beskadiget, skal du nægte at underskrive og returnere varerne af fragtfirmaet. Hvis modtageren giver fragtfirmaet tilladelse til at sende pakken til det udpegede sted uden at underskrive personligt, er modtageren ansvarlig for tabet eller skaden. Hvis den ydre emballage er intakt, og de indvendige genstande er unormale eller beskadigede på grund af transport, skal du kontakte Dreame-distributøren eller Dreames kundeserviceteam inden for 24 timer for at rapportere, ellers vil sådanne problemer ikke blive behandlet.
 
12 I tilfælde af en ændring i politikken, har det senest opdaterede dokument forrang.
 
13 Hvis nogen af betingelserne i politikken er i konflikt med national eller lokal lovgivning, har loven forrang. Hvis alle vilkår og betingelser er i overensstemmelse med de relevante love og bestemmelser, betragtes politikken som standard.
 
14 Hvis du har spørgsmål til denne politik, bedes du kontakte vores kundeservice.
 
 
15 Politikken træder i kraft den 1. juli 2021.
 
Produkter og tilbehør, der vurderes som defekte efter garantiperiodens udløb.